Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 49519
Vakar: 65
Šodien: 42

Iesakām apmeklēt

Par skolu

Skolas misija: Mūzika kā pievienotā vērtība skolēna daudzpusīgas personības attīstībā.

Rīgas Mūzikas vidusskolas dibinātājs ir Rīgas Dome.

     Skolā tiek īstenotas 5 izglītības programmas:

 • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS)  PROGRAMMA
 • PAMATIZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS) PROGRAMMA
 • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Sakarā ar skolas ēku adrešu maiņu 2018.gada 4.janvarī skolai tika atkārtoti izsniegtas akreditācijas lapas. Skatīt tās šeit.

 • Skolā ir ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs. Centrs nodrošina kvalitatīvu individuālo (mājas) apmācību izglītojamiem, kuri veselības dēļ ilgstoši nevar apmeklēt skolu.
 • Skolā strādā augsti kvalificēti vispārizglītojošo un speciālo mūzikas priekšmetu pedagogi, psihologs, speciālais pedagogs un logopēds.
 • Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs un labiekārtots internāts.
 • Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.
 • Visiem skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

Audzēkņi muzikālās iemaņas un zināšanas apgūst koros, individuālo instrumentu spēles, ansambļu un vokālajās nodarbībās.

 • Skolā uzņem skolēnus bez priekšzināšanām mūzikā. Katrs skolēns dzied korī un spēlē kādu no mūzikas instrumentiem (klavieres, flautu, klarneti, vijoli, ģitāru vai citu).
 • Notiek sadarbība ar Mūzikas akadēmiju, Rīgas Mūzikas skolu mācību spēkiem un Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmiju.
 • Skolā darbojas 5 kori: jauktais koris „Vaidelote”, 5.–8. kl. meiteņu koris „Laine”, zēnu koris, 3.– 4. kl. koris un 1.-2. kl. koris.
 • Koriem ir labi panākumi. Dziesmu svētkos tie vairākkārtīgi ieguvuši godalgotas vietas. Skolas kori ir saņēmuši cildinošas atsauksmes un vērtējumus par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā.
 • Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 5 kori, 8.-10.klašu vokālais un vokāli instrumentālais ansamblis, aerobikas – deju pulciņš, vizuālās mākslas un floristikas pulciņi,  datorzinību pulciņš, „Vācu valoda ES kontekstā”, pulciņs angļu valodas apguvē, vides pētnieki, skolas avīze „Skolas Diena”.
 • Skolai ir senas tradīcijas, par to liecina vairāk nekā 30 gadus iegūtās godalgotās vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts konkursos, Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un piedalīšanās daudzos autorkoncertos Latvijā.
 • Katru gadu skolēnu un skolotāju paveiktais vērtējams skolas gada atskaites koncertā.
 • Regulāri tiek organizēti skolēnu apmaiņas braucieni gan mūsu valsts robežās, gan ārpus tām.

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 23.04.2020 | 17:22

Šodien ir 2021.gada 17.aprīlis

Vārda dienu svin:

Rūdis, Viviāna, Rūdolfs

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(24. apr.):

Daiga Āboliņa 7.c
Skolēni:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(19. apr.):

DaniellaAndželika Andrejeva 8.c

Un kāds šobrīd laiks?

RMVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena
Kalnciema ielā 160
14.00 - 17.00
Ceturtdiena
Šampētera ielā 98
9.00 - 12.30

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti